Vart är vi på väg?

12 april 2012 av Liinu


Nu är den här, rapporten vi alla väntat på!

Under hösten och vintern har Stephanie Skinner intervjuat alla ordförande för projektets åtta organisationer, för att på så sätt ta reda på hur det står till i organisationerna.

Rapporten grundar sig i ett önskemål, från projektets organisationers sida, att utreda förbundens finansieringsmetoder och organisationsstrukturer.

Bild på rapporten

Studien behandlar ämnen såsom samarbete med moderförbundet, hur förbunden finansieras på nationell, regional och lokal nivå, hur kommunikationen sker inom förbunden och hur de är organiserade i nuläget.

 

 

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes