Var med och kontrollera tillgängligheten i Sveriges vallokaler!

09 maj 2014 av Liinu


Med allmänhetens hjälp kommer föreningen Tillgängligt Nu genomföra en rikstäckande tillgänglighetsundersökning av vallokalerna under EU-valet 2014. Och de behöver din hjälp för att genomföra detta! Via hemsidan www.tillgangligt.nu kommer du, som vill, kunna undersöka tillgängligheten i din vallokal, dela med dig av dina resultat samt ta del av andras resultat.

 

En av demokratins grundstenar är fria och allmänna val, men för att detta ska vara sanning är det viktigt att vallokalerna runt om i Sverige är tillgängliga för alla. Funktionsnedsättningar ska inte vara hinder för att kunna utöva sin demokratiska rättighet att rösta i sin vallokal. I höstas avskaffade regeringen möjligheten för kommuner att söka dispens för otillgängliga vallokaler. Nu ska alla vallokaler vara tillgängliga. Aktiva inom funktionshinderrörelsen kommer den 25:e maj tillsammans med Tillgängligt Nu att undersöka sina vallokaler samband med att de röstar.

 

Resultatet kommer att sammanställas så att valmyndigheten får underlag för att förbättra tillgängligheten där det behövs inför valen i september. Resultaten kommer också att finnas tillgängliga på webbsidan under och efter undersökningen.

Så var med du också!  Kontrollera din vallokal i samband med röstandet, tillsammans gör vi skillnad!

 

Läs mer om vallokalsundersökningen på:

Webbsidan: https://www.tillgangligt.nu/

Facebookeventet: https://www.facebook.com/events/249700361868684/

Bloggen: https://blogg.tillgangligt.nu

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes