US: Synskadade borde få rösta på samma villkor

15 maj 2014 av Liinu


”Idag stängs personer med synnedsättning ute från att välja en kandidat självständigt och med fullständig integritet”, skriver Jakob Larsson och Victoria Öjefors på SVT Opinion idag.

 

Valkampanjandet inför Europaparlamentsvalet är i full gång, partier och kandidater kampanjar om varför väljarna ska rösta på just dem. Idag stängs personer med synnedsättning ute från att välja en kandidat självständigt och med fullständig integritet.

 

Det går inte att rösta på en kandidat utan att röja sin valhemlighet då man måste be en valarbetare att hjälpa en att kryssa på valsedeln.

 

I vallagen står det att väljarnas valhemlighet ska skyddas och i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning som Sverige skrivit under, tas i artikel 29 upp att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta hemligt i val och att både valproceduren och valsedlarna ska vara tillgängliga.

 

Riksorganisationen Unga synskadade (US) och Synskadades Riksförbund (SRF) tycker att det är oacceptabelt att denna demokratiska rättighet som både stadgas i lag och i FN-konventionen inte har säkerställts ännu i Sverige trots att allmänna val snart har hållits i 100 år.

 

Läs hela debattinlägget på SVT Opinions hemsida!

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes