2012-12-12 Tillsammans framåt!

12 december 2012 av Liinu


Nio representanter + tolkar sitter runt ett bord under mötet

Lördagen den 8/12 var det dags för den efterlängtade processdagen för NUFT– Nätverket Unga För Tillgänglighet.

Under lördagen träffades representanter för åtta ungdomsförbund för att diskutera nätverkets syfte och framtid, en minst sagt behövd diskussion. Förutom att vara ett bra tillfälle för organisationerna att träffa varandra och lära känna varandra lite bättre så blev dagen en arena för diskussion och reflektion. Det blev många och långa diskussioner där vi besvarade frågor såsom: Vad är NUFT? Vad är syftet med NUFT? Vad vill vi åstadkomma tillsammans?

 

Efter att ha diskuterat vilka NUFT är/består av och vad NUFT arbetar med, gick vi in på diskussioner om den gemensamma värdegrunden: har vi ens en gemensam värdegrund?
Vi kom snabbt fram till svaret att vi visst har det och hittade en värdegrund som kunde guida oss under dagen: Vi alla strävar efter att samhället ska vara tillgängligt för alla, vi har en normkritisk syn på funktionalitet och vill öka delaktigheten för ungdomar inom funktionshinderpolitiken. 

Gruppdiskussion med representanter från UH, SDUF och FUR

 

Sen började vi komma in på lite klurigare frågor. En fråga man exempelvis alltför sällan ställer sig är den ifall vi överhuvudtaget vill samarbeta? Det kan bli problematiskt att ta saker för givet utan att faktiskt veta vad förbunden vill. Därför var det också en viktig fråga att diskutera och besluta kring.
Lyckligtvis ville alla representanter fortsätta med ett samarbete!

Dagen var mycket givande då den ledde till större tydlighet när det gäller samarbetet men de problem som funnit. Genom gruppdiskussioner tydliggjorde vi de problem och svårigheter som funnit med detta samarbete, och på så sätt kunde vi även identifiera olika lösningar.

 

Det var även glädjande att alla deltagarna var så nöjda med hur dagen flöt på och trots tröttheten efter en heldags inspirerande diskussioner var alla glada och peppade när det var dags att avsluta processdagen.

Jag är jättenöjd över att ha fått vara med när en sån viktig dag genomfördes. Roligast var att vi kom fram till så många vettiga svar på de frågor som funnits och istället för att stå och stampa på ett och samma ställe hittade vi ett sätt att ta flera kliv framåt. Nu vet vi att vi vill samarbeta och vet i vilken riktning vi rör oss. Det är nu upp till En stärkt röst att processa materialet och komma fram till det bästa sättet att organisera oss i framtiden. Ett uppdrag som vi är väldigt glada över att ha fått!

Det var allt för idag, slut för idag!

//Liinu

 

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes