Riksdagen tog beslutet att otillgänglighet är diskriminering!

18 juni 2012 av Liinu


Torsdagen den 14 juni röstade en riksdagsmajoritet ja till arbetsmarknadsutskottets betänkande om att klassa bristande tillgänglighet som diskriminering. Det innebär att riksdagens mening är att regeringen bör ”vidta åtgärder för att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning och skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag”.

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes