Organisationer

PROJEKTET EN STÄRKT RÖST ÄR AVSLUTAT. SAMARBETSORGANISATIONEN DELAKTIGHET FÖR UNGA (DU!) TAR ÖVER PROJEKTETS ARBETET.
LÄS MER PÅ WWW.DELAKTIGHETFORUNGA.SE

Projektet består av sju ungdomsorganisationer, här kan du läsa mer om dem.

Förbundet Unga RörelsehindradeFörbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. Unga Rörelsehindrade vill förebygga de situationer där personer med nedsatt rörelseförmåga kan komma att känna sig funktionshindrade och istället lyfta fram personer med nedsatt rörelseförmågas unika erfarenheter och möjligheter. Vi ska vara aktiva i debatter i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och vi ska jobba för att funktionsnedsättning ska ses som en naturlig del av mångfalden.

Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en ideell organisation, som är politiskt och religiöst obunden och som verkar för barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar. Detta görs genom att påverka samhället att vidta effektiva åtgärder mot dessa sjukdomar genom medicinska, sociala, ekonomiska och andra åtgärder.

RUS logga: Katthuvud på blå bakgrundRiksförbundet Ungdom för Social Hälsa (RUS) är RSMH:s ungdomsförbund och organiserar unga upp till 30 års ålder som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem. Vår styrka och grunden för allt vi gör är våra medlemmars egna erfarenheter av social och psykisk ohälsa, hjälp, stöd och återhämtning. RUS två ben är kamratstöd och intressepolitik.

RUS vill använda medlemmarnas kraft och erfarenheter för att tillsammans skapa en bättre situation för barn och ungdomar som lider eller har lidit av psykisk och/eller social ohälsa.

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) är intresseorganisationen och mötesplatsen för över 7000 barn och unga 0-35 år med gluten- och laktosintolerans. SCUF är Sveriges största ungdomsförbund för personer med funktionsnedsättning och har ett nära samarbete med Svenska Celiakiförbundet (SCF). SCUF kräver ett tillgängligt samhälle, fritt från diskriminering av gluten- och laktosintoleranta. När vi nekas mat, får sämre mat, tvingas betala mer för vår mat och utsätts för mat som vi blir sjuka av anser vi oss bli diskriminerade. I samhället ska våra rättigheter tillgodoses och våra levnadsvillkor ska vara rättvisa.

Logotyp SDUF

Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) försöker se till att du som döv och hörselskadad ungdom får samma möjligheter som alla andra ute i samhället. Det krävs därför ett intressepolitiskt arbete som innebär att vi bevakar frågor som direkt eller indirekt påverkar din situation. Vi kan bland annat skriva insändare, remissvar och betona dina rättigheter i olika sammanhang – gärna tillsammans med dig! Rätten till teckenspråk i alla sammanhang är många gånger vårt nyckelord i vårt intressepolitiska arbete.

UH logga

Unga Hörselskadade (UH) är en förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada. Det kan vara en hörselnedsättning, ensidig dövhet, tinnitus eller någon av alla de andra varianter som finns. Vissa av oss är helt eller delvis teckenspråkiga, andra använder inte teckenspråk alls. De flesta av oss använder hjälpmedel som hörapparat eller teleslinga för att uppnå en så bra kommunikation som möjligt. Alla våra aktiviteter är tillgängliga på våra villkor. Vi arbetar aktivt med påverkansarbete genom att träffa riksdagspolitiker, skriva debattartiklar och samarbeta med andra organisationer.

US loggaRiksorganisationen Unga Synskadade (US) är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12 – 30 år. US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige skall ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende. US arbetar med att påverka beslutsfattare och makthavare samt att informera dessa och allmänheten om situationen och möjligheterna för personer med synnedsättning. Detta för att förändra samhället och de attityder som finns.

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes