Om projektet

PROJEKTET EN STÄRKT RÖST ÄR AVSLUTAT. SAMARBETSORGANISATIONEN DELAKTIGHET FÖR UNGA (DU!) TAR ÖVER PROJEKTETS ARBETET.
LÄS MER PÅ WWW.DELAKTIGHETFORUNGA.SE

Foto: En grupp från En stärkt röst poserar roligt framför kameran med t-shirts där det står "Jag är inte jobbig - jag är viktig"

Glada dansare!

Projektet En stärkt röst beviljades medel från Allmänna Arvsfonden i maj 2011 och syftar till att på sikt öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande i samhället. Detta treåriga projekt samlar sju av de största ungdomsorganisationerna för personer med funktionsnedsättning: Unga Rörelsehindrade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Unga Reumatiker, Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Ungdom för Social Hälsa och Unga Synskadade.

 

Projektets mål är att stärka organisationerna, samarbetet dem emellan samt deras enskilda medlemmar. Genom att lyfta frågor om tillgänglighet och delaktighet i olika arenor vill vi öppna upp civilsamhället för ungdomar med funktionsnedsättning och på detta sätt öka deras inflytande och delaktighet i samhället. Vi tror starkt på att ungdomar själva ska vara med och påverka och bestämma om deras levnadsvillkor.

Projektet har en styrgrupp som möts fyra gånger per år, där medlemmarna diskuterar projektets utformning och ger konkreta förslag på hur projektet ska utvecklas.

Under våren 2013 tog styrgruppen fram en slogan för projektet som lyder: ”Jag är inte jobbig – jag är viktig!”. Denna slogan grundar sig i det bemötande många av våra medlemmar erfar ute i samhället när de kräver sina rättigheter. Det är viktigt att alla individer kan delta i samhället på samma villkor och vi ska inte anses vara jobbiga när vi ber om det!

Under hösten 2013 har projektet dragit igång ett Ambassadörsprogram. Vill du veta mer om hur programmet kan stärka din styrelse och organisation? Läs mer ambassadörsprogrammet här! 

Vill du tycka till om projektet? Kontakta oss!

stämpel med webbadress

Arvsfondens loga

© 2020 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes