Nyheter

PROJEKTET EN STÄRKT RÖST ÄR AVSLUTAT. SAMARBETSORGANISATIONEN DELAKTIGHET FÖR UNGA (DU!) TAR ÖVER PROJEKTETS ARBETET.
LÄS MER PÅ WWW.DELAKTIGHETFORUNGA.SE

Här kan du läsa nyheter inom projektet. Vi publicerar även nyheter om saker som händer i vår omvärld som är intressanta för projektet.

 • Liinu

  Efter tre intensiva, härliga och spännande år har vi nu avslutat projektet En stärkt röst.
  Arbetet som projektet drivit kommer att fortsätta via den nya samarbetsorganisationen Delaktighet för Unga (DU!). Inom en snar framtid kommer du att kunna läsa mer om du på www.delaktighetforunga.se eller kontakta DU! via deras telefonnummer: 070-3155561.

  Tack för den här tiden!

   

   

 • Liinu

  Idag skriver två företrädare för Vänsterpartiet en debattartikel om funktionshinderpolitiken i valrörelsen.

  ”Det handlar om rätten att leva som andra. I dag är det allt för tyst om villkoren för människor med funktionsnedsättning. Övriga partier måste börja konkretisera vad de är beredda att förbättra”, skriver Jesper Odelberg (V), och Eva Olofsson (V).

   

  Artikelförfattarna lyfter tre av Vänsterpartiets förslag:

  • – Skärp diskrimineringslagstiftningen när det gäller bristande tillgänglighet.
  • – Rätten till arbete och försörjning.
  • – LSS och personlig assistans måste stärkas.

  Läs hela debattinlägget på GP:s hemsida!

 • Liinu

  Varje år utför Unga Hörselskadade en tillgänglighetsundersökning i Almedalen där de undersökte vilka arrangemang som var tillgängliga för hörselskadade. Den så kallade Slingpatrullen har tagit fram statistik för hur ofta det fanns hörslinga, teckenspråkstolk eller skrivtolk. Slingpatrullen har också bedömt ljudmiljön och ljusmiljön, även de viktiga tillgänglighetsaspekter.

   

  Undersökningen visar på att ingen utveckling sker. Resultatet för Slingpatrullen har stått stilla i tre år, och många arrangörer som följts upp från tidigare år har inte slinga i år heller trots tidigare löften.

   

  Läs hela rapporten på UH:s blogg!

 • Liinu

  PRESSMEDDELANDE

  DU-logga

  Delaktighet för Unga (DU!)är en nybildad organisation. Organisationen som bildades 18 Maj 2014 består idag av sex ungdomsorganisationer för unga med olika funktionsförutsättningar. Syftet är att vara en plattform för samarbete och samordning av aktiviteter mellan medlemsorganisationer.

   

  DU! har inte mandat att göra uttalanden, företräda sina organisationer i frågor eller att vara medlemsorganisationers samlade röst. Det står våra organisationer för. Tillsammans är vi starka!

   

  Delaktighet för Unga (DU!) består av; Unga Synskadade, Unga Hörselskadade, Unga Rörelsehindrade, Unga Reumatiker, SvenskaCeliakiungdomsförbundet och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

   

  Organisationen har uppstått tack vare ett Arvsfondsprojekt som drivits sedan 2011, En Stärkt Röst. Projektet har samlat de sex organisationer som idag driver organisationen DU! och har skapat nya vägar för samarbete, utbildat organisationerna på nationell och regional nivå och varit en del av den svenska funktionshinderspolitiken.

   

  Under Almedalsveckan kommer projektet En Stärkt Röst avslutas med ett seminarium ”Hur kan unga påverka funktionshinderpolitiken i framtiden? Genom samarbete!” och samtidigt kommer organisationen DU! officiellt att lanseras.Seminariet hålls den 4/7 kl 10.30-12.00. Vid seminariet kommer representanter från En Stärkt Röst och Delaktighet för Unga (DU!) att medverka.

   

  Läs mer via länken: http://almedalsveckan.info/event/user-view/17155?redir=

   

  /Delaktighet för Unga (DU!)

   

  Lucy Jonsson, ordförande DU!, Unga Synskadade

  Daniel Pollak, Unga Rörelsehindrade

  Helena Klein, Svenska Celiakiungdomsförbundet

  Jonathan Wahlström, Unga Hörselskadade

  Frida Gustafsson, Unga Reumatiker

  www.delaktighetforunga.se

   

  För mer information, kontakta Frida Gustafsson

  Frida.j.gustafsson@gmail.com 070-203 06 30

 • Liinu

  På flera knutpunkter i Göteborg stannade Förbundet Unga Rörelsehindrade igår upp kollektivtrafiken tillsammans med Normaldemokraterna och Göteborgskooperativet för Independent Living. Tillsammans ville initiativtagarna uppmärksamma att Västtrafik inte har kommit långt sen 1979, då lagen om en anpassad kollektivtrafik kom.

  Läs mer på Unga Rörelsehindrades hemsida!

  Läs mer om nyheten på GPs hemsida!


Läs fler inlägg

© 2021 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes