Kommuners okunskap hot mot ungas organisering!

11 april 2012 av Liinu


LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer släpper idag rapporten ”Med vilket syfte? – En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering”. Genom en enkätstudie har LSU kartlagt kommunernas stöd till ungdomsföreningar. Rapporten visar att färre än hälften av kommunerna har ett syfte med att stödja ungdomsorganisationer, och bara 14 % av kommunerna inkluderar dem i beslut som rör unga.

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes