Innovation för alla!

11 juni 2014 av Liinu


Nu är det slutspurt för Post- och telestyrelsens nionde omgång av tävlingen ”Innovation för alla”.

På fredag 13 juni 2014 ska ansökan vara inne för att vara med och ha en chans att vinna upp till 1,7 miljoner kronor för genomförande av idén.

I denna tävling söker PTS företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor som vill ge personer med funktionsnedsättning ökad tillgång till tjänster som finns, eller borde finnas, på internet. PTS välkomnar även lösningar där tjänsterna görs tillgängliga genom andra elektroniska kommunikationstjänster såsom talsvar, SMS och e-mejl.

Det kan handla om att göra en existerande tjänst tillgänglig men också framtagandet av nya tjänster. Den gemensamma nämnaren ska vara att tjänsterna kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om temat och innovationstävlingen på PTS hemsida!

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes