Ge plats åt frågor om funktionshinder i valrörelsen

15 juli 2014 av Liinu


Idag skriver två företrädare för Vänsterpartiet en debattartikel om funktionshinderpolitiken i valrörelsen.

”Det handlar om rätten att leva som andra. I dag är det allt för tyst om villkoren för människor med funktionsnedsättning. Övriga partier måste börja konkretisera vad de är beredda att förbättra”, skriver Jesper Odelberg (V), och Eva Olofsson (V).

 

Artikelförfattarna lyfter tre av Vänsterpartiets förslag:

  • – Skärp diskrimineringslagstiftningen när det gäller bristande tillgänglighet.
  • – Rätten till arbete och försörjning.
  • – LSS och personlig assistans måste stärkas.

Läs hela debattinlägget på GP:s hemsida!

© 2020 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes