Ge plats åt frågor om funktionshinder i valrörelsen

Idag skriver två företrädare för Vänsterpartiet en debattartikel om funktionshinderpolitiken i valrörelsen. ”Det handlar om rätten att leva som andra. I dag är det allt för tyst om villkoren för människor med funktionsnedsättning. Övriga partier måste börja konkretisera vad de är beredda att förbättra”,...

 

Slingpatrullens slutrapport är här!

Varje år utför Unga Hörselskadade en tillgänglighetsundersökning i Almedalen där de undersökte vilka arrangemang som var tillgängliga för hörselskadade. Den så kallade Slingpatrullen har tagit fram statistik för hur ofta det fanns hörslinga, teckenspråkstolk eller skrivtolk. Slingpatrullen har också bedömt ljudmiljön och ljusmiljön, även de...

 

Ny organisation: Delaktighet för Unga (DU!)

PRESSMEDDELANDE Delaktighet för Unga (DU!)är en nybildad organisation. Organisationen som bildades 18 Maj 2014 består idag av sex ungdomsorganisationer för unga med olika funktionsförutsättningar. Syftet är att vara en plattform för samarbete och samordning av aktiviteter mellan medlemsorganisationer.   DU! har inte mandat att...

 

Västtrafik stod still

På flera knutpunkter i Göteborg stannade Förbundet Unga Rörelsehindrade igår upp kollektivtrafiken tillsammans med Normaldemokraterna och Göteborgskooperativet för Independent Living. Tillsammans ville initiativtagarna uppmärksamma att Västtrafik inte har kommit långt sen 1979, då lagen om en anpassad kollektivtrafik kom. Läs mer på Unga Rörelsehindrades...

 

Innovation för alla!

Nu är det slutspurt för Post- och telestyrelsens nionde omgång av tävlingen ”Innovation för alla”. På fredag 13 juni 2014 ska ansökan vara inne för att vara med och ha en chans att vinna upp till 1,7 miljoner kronor för genomförande av idén. I...

 

En ny samarbetsorganisation har bildats!

I helgen anordnade vi ett konstituerande årsmöte för att bilda en ny samarbetsorganisation! Delaktighet för Unga (DU!) samlar sex ungdomsorganisationer för unga med olika funktionsförutsättningar: Unga Synskadade, Unga Hörselskadade, Unga Rörelsehindrade, Unga Reumatiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet och Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Styrelsen för DU! består av...

 

US: Synskadade borde få rösta på samma villkor

”Idag stängs personer med synnedsättning ute från att välja en kandidat självständigt och med fullständig integritet”, skriver Jakob Larsson och Victoria Öjefors på SVT Opinion idag.   Valkampanjandet inför Europaparlamentsvalet är i full gång, partier och kandidater kampanjar om varför väljarna ska rösta på...

 

UH: Årets Vaxpropp till Maria Larsson!

Unga Hörselskadade starkt kritiska till arbetet med tolktjänsten i Sverige Unga Hörselskadade delade nyligen ut Årets Vaxpropp till Maria Larsson, ansvarig minister för tolktjänsten i Sverige. Årets Vaxpropp delas ut till någon som på något sätt visat brist på lyhördhet gentemot hörselskadade barn och...

 

Var med och kontrollera tillgängligheten i Sveriges vallokaler!

Med allmänhetens hjälp kommer föreningen Tillgängligt Nu genomföra en rikstäckande tillgänglighetsundersökning av vallokalerna under EU-valet 2014. Och de behöver din hjälp för att genomföra detta! Via hemsidan www.tillgangligt.nu kommer du, som vill, kunna undersöka tillgängligheten i din vallokal, dela med dig av dina resultat...

 

Ligga med P3 söker dig!

Programmet Ligga med P3 handlar om sex och relationer för unga. De vill nu bredda sin repertoar av personer som får komma till tals och söker dig som är ung med en funktionsnedsättning som kan tänka dig prata kärlek och relationer. Tycker du det...

 

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes