Projektet är slut

Efter tre intensiva, härliga och spännande år har vi nu avslutat projektet En stärkt röst. Arbetet som projektet drivit kommer att fortsätta via den nya samarbetsorganisationen Delaktighet för Unga (DU!). Inom en snar framtid kommer du att kunna läsa mer om du på www.delaktighetforunga.se eller...

 

Ge plats åt frågor om funktionshinder i valrörelsen

Idag skriver två företrädare för Vänsterpartiet en debattartikel om funktionshinderpolitiken i valrörelsen. ”Det handlar om rätten att leva som andra. I dag är det allt för tyst om villkoren för människor med funktionsnedsättning. Övriga partier måste börja konkretisera vad de är beredda att förbättra”,...

 

Slingpatrullens slutrapport är här!

Varje år utför Unga Hörselskadade en tillgänglighetsundersökning i Almedalen där de undersökte vilka arrangemang som var tillgängliga för hörselskadade. Den så kallade Slingpatrullen har tagit fram statistik för hur ofta det fanns hörslinga, teckenspråkstolk eller skrivtolk. Slingpatrullen har också bedömt ljudmiljön och ljusmiljön, även de...

 

Ny organisation: Delaktighet för Unga (DU!)

PRESSMEDDELANDE Delaktighet för Unga (DU!)är en nybildad organisation. Organisationen som bildades 18 Maj 2014 består idag av sex ungdomsorganisationer för unga med olika funktionsförutsättningar. Syftet är att vara en plattform för samarbete och samordning av aktiviteter mellan medlemsorganisationer.   DU! har inte mandat att...

 

Västtrafik stod still

På flera knutpunkter i Göteborg stannade Förbundet Unga Rörelsehindrade igår upp kollektivtrafiken tillsammans med Normaldemokraterna och Göteborgskooperativet för Independent Living. Tillsammans ville initiativtagarna uppmärksamma att Västtrafik inte har kommit långt sen 1979, då lagen om en anpassad kollektivtrafik kom. Läs mer på Unga Rörelsehindrades...

 

Almedalsnyhetsbrevet är här!

Vårt senaste nyhetsbrev fokuserar på allt vi och våra medlemsorganisationer hittar på under Almedalsveckan. Öppna  nyhetsbrevet här!

 

Almedalen 2014

Vågar du gå i skolan med våra spelregler? Skolan är en av de hetaste frågorna inför höstens val. Samtidigt går varannan elev med en funktionsnedsättning ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Under Almedalsveckan lägger vi oss i skoldebatten under rubriken ”Skola med knuff”. Vi kommer...

 

Vågar du gå i skolan med våra spelregler, Björklund?

PRESSMEDDELANDE   Skolan är en av de hetaste frågorna inför höstens val. Samtidigt går varannan elev med en funktionsnedsättning ut gymnasiet utan fullständiga betyg. I Almedalen vill En stärkt röst lägga sig i skoldebatten under rubriken ”Skola med knuff”.   Torsdag den 3/7 kl....

 

Innovation för alla!

Nu är det slutspurt för Post- och telestyrelsens nionde omgång av tävlingen ”Innovation för alla”. På fredag 13 juni 2014 ska ansökan vara inne för att vara med och ha en chans att vinna upp till 1,7 miljoner kronor för genomförande av idén. I...

 

En ny samarbetsorganisation har bildats!

I helgen anordnade vi ett konstituerande årsmöte för att bilda en ny samarbetsorganisation! Delaktighet för Unga (DU!) samlar sex ungdomsorganisationer för unga med olika funktionsförutsättningar: Unga Synskadade, Unga Hörselskadade, Unga Rörelsehindrade, Unga Reumatiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet och Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Styrelsen för DU! består av...

 

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes