Ambassadörsprogrammet

31 januari 2014 av Liinu


Under projektets sista år har vi dragit igång ett ambassadörsprogram där vi utbildar representanter från våra förbund till att bli ambassadörer. I sitt uppdrag kommer ambassadörerna i huvudsak leda workshoppar i sina hemregioner, dels vara projektets och samarbetets ansikte utåt. Här hittar du mer information om projektets Ambassadörsprogram. 

 

Ett sätt att engagera målgruppen

Foto: Fem personer sitter på lila soffor runt ett lågt runt bord. De tittar in i kameran och ler, en har utsträckta armar.

Ambassadörsprogrammet drogs igång som en sista insats för att uppnå målet om att öka kompetens inom projektets medlemsförbund och stärka dem och dess medlemmar.

För projektet har det alltid varit viktigt att utgå från målgruppen och låta dem utforma och ta del av de processer vi driver. Därför har vi valt att sprida kunskap till vår målgrupp genom vår målgrupp. Våra ambassadörer kommer från våra medlemsförbund och är, i de flesta fallen, engagerade i sina organisationer på den regionala/lokala nivån.

Ambassadörerna utbildas till att bli samtalsledare inom ämnen som är viktiga för våra förbund. Dessa ämnen är demokrati, ledarskap, engagemang och påverkan och allt som finns däremellan. Ambassadörerna kommer att besöka regionala/lokala styrelser och grupper inom projektorganisationerna. Genom övningar och samtal får de igång diskussioner om ämnen som är aktuella för just den gruppen.

 

Upplägg:

Workshoppen läggs upp tillsammans med styrelsen och den bokade ambassadören. Ambassadören kan till exempel komma till ert styrelsemöte och hålla en timmes workshop om något ni behöver diskutera och lyfta till nya höjder. Möjligheterna är många och ni är båda med i planeringen. Genom ett nära samarbete och dialog med målgruppen kommer ambassadörerna att skräddarsy en workshop för just din styrelse. Inga frågor är för stora eller små för våra ambassadörer!

 

Du kan också boka en ambassadör!

Är du aktiv i någon utav våra medlemsförbund och vill att en av våra ambassadörer kommer till din styrelse och hjälper er att tackla en utmaning ni står inför? Du kan snabbt och enkelt göra en förfrågan till oss! Maila din intresseanmälan till ambassador@enstarktrost.se så får du mer information om hur våra ambassadörer kan hjälpa dig.

Att boka en ambassadör är dessutom kostnadsfritt!

 

Våra ambassadörer:

Dante Fredriksen, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, Jönköping

Elin Bengtsson, Unga Rörelsehindrade, Skåne

Ellen Hedberg,Unga Reumatiker, Jönköping/Östergötland

Johan Bergman, Unga Reumatiker, Jämtland

Johanna Andersson, Unga Rörelsehindrade, Göteborg

Juni Sowell, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Norrland/Örebro

Linn Malmberg, Unga Hörselskadade, Västra Götaland/Göteborg

Linus Forsberg, Unga Synskadade, Syd/Jönköping

Lisa Magnusson, Unga Synskadade, Mitt/Göteborg

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes