2013-10-22 ”Chefen” – en av de många rollerna diskuteras i Ordförandenätverket

22 oktober 2013 av Liinu


Det här är ett gästinlägg skrivet av Sophie Brömster, ordförande för Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF). Inlägget publicerades ursprungligen på SCUF:s Ordförandeblogg den 9 oktober. 

 

Foto: fyra förbundsordförande står mot en vit vägg

Gustav från Riksförbundet Unga för Social hälsa, Anna från Unga Hörselskadade, Jakob från Unga Synskadade och Caroline från Unga Reumatiker

SCUF har tre fantastiska anställda på kansliet. Det är verksamhetsutvecklaren, ekonomen och en generalsekreteraren som arbetsleder dem. Men vem ansvarar då för generalsekreteraren? Jo, i SCUF är det förbundsordföranden, alltså jag. Som ideell utan tidigare erfarenhet av att ha personal kan det vara många frågor att sätta sig in i. Det finns många lagar och regler som är viktiga för att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö och kunna utföra ett bra jobb. Idag på ordförandenätverket pratade vi om rollen som arbetsgivare och hur vi arbetar med arbetsledning. Det är olika i de åtta samarbetsorganisationerna som är med i projektet En stärkt röst. Idag när vi träffades så var vi fem personer och allas uppdelningar skiljde sig något från varandra.

 

I SCUF har vi personalutskottet som löneförhandlar med generalsekreteraren och finns med i större beslut som rör våra andra anställda. Jag och generalsekreteraren har också löpande kontakt på mejl, telefon och med fysiska möten. Vi sågs senast igår då vi pratade om den nya arbetsbeskrivningen för generalsekreteraren (samma arbetsuppgifter men ett förtydligat dokument om arbetsuppgifterna och övergripande ansvar), generalsekreteraren Nathalies personliga mål i sin tjänst och allmänt om situationen på kansliet. Någonting som vi pratade om var vilka typer av dokument som kan vara bra för nästkommande ordförande att ha för att på ett bra sätt arbetsleda generalsekreteraren. Vi har också pratat om hur vi vill göra vår uppföljning mer strukturerad. Ibland känns det som att mina ledord är strukturera och dokumentera. Det är viktigt eftersom vi ska leda SCUF långsiktigt på kortsiktiga mandat (vi i förbundsstyrelsen väljs på två år men kan så klart kandidera om för att få chansen att sitta en mandatperiod till om årsmötet väljer oss).

 

Jag tycker att arbetsgivaransvaret är bland den mest utmanande som ordförande. Jag hade mitt första lönesamtal i egenskap av att vara arbetsgivare innan jag hade haft det som anställd. Det är många nya situationer som en sätts inför. Det är verkligen givande och utvecklande. (Så klart är det extra kul med så bra personal som SCUF har.) Någonting som också är viktigt att komma ihåg är att du själv inte behöver kunna rabbla lagar utantill. Det finns mycket stöd att få. Idag fick jag utbyta många bra tankar med ordförandekollegor. Jag listade också en drös med frågor som vi ska ställa till en expert på nästa nätverksmöte i höst. Ordförandenätverket är för mig en bra påminnelse om vad allting egentligen handlar om. Vi är starkast när vi är tillsammans. Jag är glad för att SCUF ger mig det och att jag får möjlighet att ge tillbaka till SCUF.

 

//Sophie Brömster, förbundsordförande SCUF

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes