2013-09-05 Konsten att inspirera andra

05 september 2013 av Liinu


Att arbeta med inspiratörer

Igår hade vi besök utav Peaceworks Sweden, en fredsorganisation av och för unga. Peaceworks arbetar bland annat med volontärutbyten och utbildningar om exempelvis fredsfrämjande utveckling, antirasism mm. Peaceworks arbetar också väldigt mycket med att utveckla och stärka sina lokalföreningar, som finns över hela Sverige. I det arbetet har Inspiratörer varit en viktig komponent.

En Inspiratör är en medlem som vill utveckla sig själv och sin organisation. En Inspiratör kan till exempel ha som uppdrag att sprida Peaceworks material och projekt och därigenom sprida Peaceworks budskap om fred, utveckling, antirasism mm på den lokala nivån. Att vara en Inspiratör bygger aktörskap och ledarskap hos medlemmen, självförtroendet stärks och man får göra något viktigt för den organisation man brinner för.

Foto: Sex personer sitter runt ett bord och äter middag

En gemensam middag fick avsluta Inspiratörskvällen med Peaceworks

 

Vi vill lära oss att inspirera

Igår bjöd vi in Peaceworks för att vi vill lära oss utav dem. Under hösten kommer projektet att dra igång ett ambassadörsprogram, där medlemmar i våra förbund får chansen att bli ambassadörer för projektet och det samarbete som vi består utav. Tanken är att dessa ambassadörer ska stärka våra medlemmar på den regionala och lokala nivån samtidigt som man inspirerar dem till nya samarbetsmöjligheter över organisationsgränserna. Med den kunskap och de praktiska tips om inspiration och engagemangsökning som vi fick tror jag att vi tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av ambassadörsprogrammet. Jag känner att inspirationen nu är på topp och jag ser redan fram emot den första utbildningen vi ska hålla i Umeå i november!

Extra kul är att Peaceworks också intresserat sig för tillgänglighetsfrågor och vill ha vår hjälp med att utveckla deras organisation i öppenhetens och tillgänglighetens riktning. Snacka om win-win!

Vill du veta mer om En stärkt rösts ambassadörsprogram ska du hålla utkik här på vår hemsida och/eller i vårt nyhetsbrev som kommer senare i september.

 

Med förhoppning om att inspirationen fortsätter flöda!

//Liinu

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes