2012-04-20 En dag om medlemsstrategier!

20 april 2012 av Liinu


Medlemsdagen är en heldagsutbildning om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar som Trinambai Consulting arrangerar. Medlemsdagen är baserad på Medlemsmodellen, som innehåller åtta steg som förbättrar organisationers förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Följ med på en inspirerande resa!

Tavla med streckgubbe "idealmedlemmen".

På vackra och fridfulla Källtorps trädgård i Nacka samlades ett gäng tjänstemän, volontärer och förtroendevalda för att lära sig mer om och diskutera medlemsrekrytering och medlemsutveckling.

Första steget när man ska börja se över sin medlemsbas är att reflektera över den medlemsbas man har och hur läget ser ut just nu. Varför behöver man fler medlemmar? Vilka vänder man sig till?

När man är klar med reflektionen kan man ta nästa steg, som är att analysera. Analysera ska man alltid göra innan man agerar. Vilka vill man ha i organisationen och var finns de?

Attrahera medlemmar gör man när man tänkt ut vad det är medlemmen får ut utav ett medlemskap. Här kan det vara lätt att fastna i faktiska ting, såsom medlemstidning, rabatter, läger och annan verksamhet. Dock är det viktigt att tänka på att förmedla en bild av att man bidrar till något större, att t.ex. en samhällsförändring är möjlig tack vare deras medlemskap.

Tavla med dominans-undergiven och öppen sluten-skalor.

Rekrytera handlar inte bara om den faktiska proceduren av att rekrytera en ny medlem, för att man ska lyckas med sin rekrytering är det viktigt att även tänka på förberedelserna innan och arbetet efter.När man värvar nya medlemmar, oavsett om det är på stan, på en mässa eller genom dörrknackning är det viktigt att tänka på sitt kroppspråk. Vad är det du förmedlar? En person som är väldigt dominant kan lätt skrämma andra, men är man undergiven och osäker smittas denna osäkerhet av till den man försöker värva.

Nästa fråga man ska ställa sig är: Hur gör man när man introducerar nya medlemmar? Här kan det vara vettigt att göra analyser innan och ha många idéer om olika aktiviteter man kan göra för nya medlemmar. Det viktigaste är att de nya medlemmarna snabbt får känna sig delaktiga i organisationen.

För att utveckla organisationen och medlemskapet måste man kunna hantera kritik och lära sig av misstag man begått. Man måste därför öva på det personliga bemötandet. Hur gör man när man blir kritiserad? Hur hanterar man att någon går ur organisationen?

Om man har lyckats hålla kvar sina medlemmar måste man även se till att aktivera dem.  Man kan till exempel göra uppdrag åtråvärda, genom att till exempel har en urvalsprocess till förtroendeplatser, som vid en riktig rekrytering. Detta kan skapa en känsla av exklusivitet och få fler att vilja söka platserna. Kom också ihåg att våga fråga, för hur ska man bli aktiv om ingen frågar en?
Att tacka sina medlemmar är också en oerhört viktig, men oftast bortglömd, del av medlemsvården. Man känner sig mycket mer uppskattad som medlem om man får ett tack för det arbete man utför eller det stöd man ger.

Och sist men inte minst får man inte glömma att utvärdera det man gjort! Hur ska man annars veta om man gjort bra ifrån sig?

Så, nu har ni fått lära er de åtta stegen för att lyckas rekrytera, aktivera och behålla medlemmarna!

Tills nästa gång!
/Liinu

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes