2012-02-23 Första utbildningen avklarad!

23 februari 2012 av Liinu


LSUs kanslipersonal deltar i en övning

LSUs kanslipersonal deltar i en övning.

Igår hade projektet sin första tillgänglighetsutbildning. Under en hel dag diskuterade vi frågor som rör tillgänglighet med LSU–Sveriges Ungdomsorganisationers kanslipersonal. För mig som projektledare var utbildningen det första ”styrkeprovet”, innan igår hade vi inte arrangerat något liknande själva. Och det känns väldigt skönt att säga att vi klarade det!

Utbildningen var fokuserad på att öppna upp för samtal om den fysiska och praktiska tillgängligheten på kansliet och de olika aktiviteter LSU arrangerar, samt att få kanslipersonalen att prata om dessa frågor. Något som vi tydligt kunde utläsa från de intervjuer vi hållit på LSU var just att man kände att det inte funnits utrymme för att diskutera tillgänglighet och vad begreppet innebär för LSU, varför det var mycket uppskattat att mycket fokus låg på just diskussioner. Självklart kunde vi också ge ett antal handfasta tips som LSU kommer att ha stor nytta av i deras arbete.

Lappar med olika budskap sätts ihop till en "tillgänglighetstrappa"
Övningen ”Tillgänglighetstrappan” ledde till bra diskussioner om hur man kan nå ett tillgängligt samhälle.

I utbildningen ingick också att testa tillgängligheten på kansliet, varför alla fick en chans att prova på att ta sig fram med rullstol, något som ibland var väldigt svårt då kansliet är övermöblerat och trångt. Ett direkt resultat av detta var en lättare ommöblering, så att det ska finnas mer fria ytor i t.ex anslutning till entrén.

Felix König, ordförande för LSU, provar att ta sig fram med rullstol i de trånga lokalerna.

Det var lite trångt på kansliet...

Utbildningen togs emot väldigt bra och man uttryckte ett starkt engagemang för att fortsätta arbeta med dessa frågor, något som har varit ett av våra mål under det halvår som projektet funnits. Nu återstår det att se vad det hela resulterar i, men efter igår har jag fullt förtroende för att en förändring och förbättring har skett och kommer att fortsätta ske!

Det var allt för mig idag!

Tjingeling,
/Liinu

© 2019 En stärkt röst. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes